Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία

Ο συντονισμός και συνεργασία των χρηστών με σκοπό την βελτίωση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με Λήμματα σχετικά με την στρατιωτική ιστορία.

Θεμελιώδεις κατηγορίες που εποπτεύει η Επιχείρηση

Εργαλεία

Επεξεργασία

Λήμματα που χρειάζονται επίβλεψη

Επεξεργασία

Βοηθητική βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Κατηγορία:Στρατιωτικά πρότυπα

Αποτίμηση

Επεξεργασία

{{Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία}}

Συμμετέχοντες

Επεξεργασία

Βοηθητικές σελίδες

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία