Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία

Ο συντονισμός και συνεργασία των χρηστών με σκοπό την βελτίωση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με Λήμματα σχετικά με την στρατιωτική ιστορία.

Θεμελιώδεις κατηγορίες που εποπτεύει η Επιχείρηση

Εργαλεία Επεξεργασία

Λήμματα που χρειάζονται επίβλεψη Επεξεργασία

Βοηθητική βιβλιογραφία Επεξεργασία

Κατηγορία:Στρατιωτικά πρότυπα

Αποτίμηση Επεξεργασία

{{Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία}}

Συμμετέχοντες Επεξεργασία

Βοηθητικές σελίδες Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία