Σχετικά με αυτό τον πίνακα

Προηγούμενη συζήτηση αρχειοθετήθηκε στη Συζήτηση χρήστη:ChristosFagogenis/Αρχείο 1 στις 2018-08-31.

Tsolakoglou (συζήτησησυνεισφορές)

Μην τρέχεις πιο γρήγορα από τα γεγονότα. Όταν θα γίνει η μετανομασία του σταθμού, τότε θα αλλάξουμε και το όνομα του λήμματος.

Απαντήστε στο "Espilon TV"
Δεν υπάρχουν παλαιότερα θέματα