π.Χ. και μ.Χ Επεξεργασία

Πρώτα όσα έχουν τελεία... "πΧ.", αντικαθιστώ με "π.Χ."

pwb.py listpages -lang:el -cat:Δυναστεία_των_Οροντιδών -grep:"πΧ\."

pwb.py replace.py -file:px.txt -lang:el "πΧ." "π.Χ."

μετά τα υπόλοιπα, που δεν έχουν τελεία "πΧ" (οπότε γλυτώνουμε τις δυο τελείες)

pwb.py listpages -lang:el -cat:Δυναστεία_των_Οροντιδών -grep:"πΧ"

pwb.py replace.py -file:px.txt -lang:el "πΧ" "π.Χ."

Το ίδιο με "Δυναστεία των Μιθριδατιδών"

Σειρά προτεραιότητας ως εξής:

  1. πΧ.
  2. πΧ
  3. πχ.
  4. πχ
  5. Πχ.
  6. Πχ
  7. ΠΧ

μετά να μην ξεχάσω τα:

  1. μΧ.
  2. μΧ

--FocalPointBot (συζήτηση) 20:24, 21 Δεκεμβρίου 2020 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

pwb.py replace.py -file:outputredirects.txt -lang:el "διεξήχθει" "διεξήχθη"

--FocalPointBot (συζήτηση) 19:35, 11 Ιανουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

pwb.py replace.py -file:outputredirects.txt -lang:el -family:wikipedia "Κατηγορία:Έλληνες φεμινιστές" "Κατηγορία:Ελληνίδες φεμινίστριες"

--FocalPointBot (συζήτηση) 19:12, 29 Ιανουαρίου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

pwb.py replace.py -file:othertest1.txt -lang:el -family:wikipedia "σύδεσμοι" "σύνδεσμοι"

--FocalPointBot (συζήτηση) 13:01, 29 Μαΐου 2021 (UTC)Απάντηση[απάντηση]