Σχετικά με αυτό τον πίνακα

Καλωσορίσατε στην σελίδα με τις χίλιες και μια εκπλήξεις

Αρχεία Προηγούμενων συζητήσεων

Алиса Селезньова (συζήτησησυνεισφορές)
The Commons Contributor Barnstar
For your numerous and amazing photos, please accept this barnstar as a sign of appreciation for your beautiful works you have uploaded in Commons! Thank you for your great work.--~~~~
Απαντήστε στο "A wiki-friendship message :)"
31.200.18.11 (συζήτησησυνεισφορές)

Hello.

Could you create a "Geology" section in the Κωνσταντινούπολη article?Earthquakes have been part of the city's history since it was founded by the Greeks in the 7th century B.C., and which have hit the city to varying degrees of severity. For the worst and unavoidable reasons, this is a very important aspect of the city's geography and history and many other Wikipedia articles about Istanbul have a specific section just about this topic.

Thank you.

Απαντήστε στο "Request"
Δεν υπάρχουν παλαιότερα θέματα