Αυτός ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος από το λογισμικό MediaWiki για την αυτόματη επίλυση διπλών ανακατευθύνσεων που είναι αποτέλεσμα μετακίνησης σελίδων.

Η προσθήκη __STATICREDIRECT__ σε μια σελίδα θα κάνει τον λογαριασμό να την αγνοήσει.