Μπορείς να μετακινήσεις σε Τεκές Ποσπός γιατί έτσι είναι ανορθόγραφο; Χρήστης:Pyraechmes ο υβριδικός (για εξοικονόμηση φαιάς ουσίας!)... (συζήτηση) 17:32, 19 Σεπτεμβρίου 2012 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Sorry, could you translate please. Xqt (συζήτηση) 00:31, 20 Σεπτεμβρίου 2012 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Can you transfer the article in Τεκές Ποσπός? Because "Ποσ-πος" is misspell. The right spelling should be "Πος Πος" or "Πος-πος" or "Ποσπός". Χρήστης:Pyraechmes ο υβριδικός (για εξοικονόμηση φαιάς ουσίας!)... (συζήτηση) 04:37, 20 Σεπτεμβρίου 2012 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

I am not familar with that language to confirm your request and do the right thing. You should ask a natural speaker of el-wiki or an admin here. Xqt (συζήτηση) 19:11, 27 Σεπτεμβρίου 2012 (UTC)Απάντηση[απάντηση]