Συνεργατική διακυβέρνηση

(Ανακατεύθυνση από Συμμετοχική διακυβέρνηση)

Συνεργατική ή συμμετοχική διακυβέρνηση (αγγλικά: collaborative governance) είναι η πολιτική που υποστηρίζει την επικοινωνία και συνεργασία του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας με σκοπό την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών της συνεργατικής διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων προβλημάτων με πολλούς εμπλεκόμενους, αλλά και στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερης δράσης. Από την άλλη, οι διαδικασίες της συνεργατικής διακυβέρνησης μπορεί να είναι χρονοβόρες, μπορεί να μην καταλήξουν σε συμφωνία για λύσεις ή ακόμη και να μην εφαρμοστούν οι συμφωνημένες λύσεις.

Παραδείγματα εφαρμογής της συνεργατικής διακυβέρνησης αποτελούν η διαχείριση πλημμυρών και αστικής ανάπτυξης στην Αυστραλία, όπως και ο επανασχεδιασμός του «Σημείου Μηδέν» (Ground Zero) στη Νέα Υόρκη.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία