Η συνάρτηση Ψι[1], ανήκει στην κατηγορία των συναρτήσεων, οι οποίες ορίζονται με τη βοήθεια της συνάρτησης Γάμμα. Η συγκεκριμένη συνάρτηση ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους, μα οι πιο γνωστοί είναι οι εξής:

[Σημειωτέον, να τονίσουμε ότι ουδείς ορισμός της συνάρτησης Ψ(χ) περιλαμβάνει στο πεδίο ορισμού του το 0.]

Αναδρομικός ορισμός Επεξεργασία

Η παρούσα συνάρτηση μπορεί να οριστεί και αναδρομικά, ως εξής:

 

 

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Περσίδης, Σωτήριος. Μαθηματικό Τυπολόγιο. ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ.