Ο όρος Συνέδριο χαρακτηρίζει γενικά την οποιαδήποτε επ΄ αυτού συγκέντρωση, ειδικών ή εντεταλμένων σε σύσκεψη, για λήψη αποφάσεων, ή συζήτησης θεμάτων, ή εξέταση κάποιων ζητημάτων είτε για ενημέρωση, όπως για παράδειγμα ιατρικό συνέδριο, ναυτιλιακό συνέδριο, συνέδριο κόμματος κπλ.

Τα πρώτα συνέδρια ήταν οι «Αμφικτιονίες» στην αρχαία Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώνονταν οι αντιπρόσωποι από διάφορα έθνη για να συζητήσουν κοινά προβλήματα πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου και να πάρουν κοινές αποφάσεις

  • Στη Καινή Διαθήκη με τον όρο αυτό χαρακτηρίζοταν η ανώτατη ιουδαϊκή αρχή που καταδίκασε τον Ιησού Χριστό.
  • Επίσης ενώ με τον γενικό όρο "σύνεδρος" χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε που συμμετέχει σε συνέδριο, ειδικότερα στη Ποινική Δικονομία χαρακτηρίζονται "σύνεδροι" οι τακτικοί δικαστές καθώς και εκείνοι που συγκροτούν το δικαστήριο των κακουργιοδικείων. Έτσι το δικαστήριο των συνέδρων αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο δικαστές.

Στο Διεθνές Δίκαιο και γενικά στον διπλωματικό χώρο με τον όρο "Συνέδριο" χαρακτηρίζεται η συγκέντρωση ειδικών διαπιστευμένων πληρεξούσιων, διαφόρων Χωρών, που εξ αντικειμένου παρουσιάζει μεγάλη σπουδαιότητα είτε λόγω της ευρύτητας των προς συζήτηση υποθέσεων (όταν αφορούν πολλές χώρες) είτε λόγω των θέσεων εκ της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτές. Συνεπώς το Συνέδριο συγκαλείται και εξετάζει πάντα πολύ σημαντικά θέματα για τα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει τουλάχιστον να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Τα σημαντικότερα μέχρι σήμερα διεθνή Συνέδρια που έχουν συγκληθεί ήταν κυρίως για εξομάλυνση στρατιωτικών και πολιτικών διαφορών που είχαν φέρει σε εμπόλεμη κατάσταση μεγάλο αριθμό Χωρών και που τελικά κατέληξαν κυρίως σε αναδιανομή των διεκδικουμένων εδαφών. Σπουδαιότερα τέτοια συνέδρια που αφορούσαν την Ελλάδα ήταν το Συνέδριο της Γενεύης (1864) και το Συνέδριο του Βερολίνου (1878).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία