Συνδεσιμότητα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η συνδεσιμότητα (αγγλικά: connectivity) αναφέρεται στις υποδομές που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορεί να περιλαμβάνουν υποδομές ενσύρματης, ασύρματης ή και δορυφορικής σύνδεσης.

Η συνδεσιμότητα θεωρείται πλέον δημόσιο αγαθό και αναγκαία προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε το 2010 το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 2020 (Digital Agenda for Europe 2020) στο οποίο ορίζονται στόχοι για την εξασφάλιση πολύ μεγαλύτερης ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για κάθε νοικοκυριό. Με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 η συνδεσιμότητα ορίζεται ως στρατηγικός άξονας παρέμβασης.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί μία από τις πέντε βασικές διαστάσεις του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας (DESI), που αποτυπώνει την ψηφιακή ωριμότητα ενός κράτους.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία