Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός (αγγλικά: digital transformation, digitalization) ονομάζεται η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για το μετασχηματισμό  επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Ορισμένες από τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι τομείς της κοινωνίας που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, ο αγροδιατροφικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εργοστασιακή παραγωγή και η υγειονομική περίθαλψη. Οι τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και στη διάθεση νέων υπηρεσιών και προϊόντων στην αγορά.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»[1] με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών. Στην Ελλάδα οι βασικές αρχές, το πλαίσιο και οι κατευθύνσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθορίζονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.[2]

Πηγές Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/694 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240»]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN. 
  2. «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» (PDF).