Συνθήκη της Λισσαβώνας (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia
  • Συνθήκη της Λισσαβώνας (1668), μια ειρηνευτική Συνθήκη που σταμάτησε έναν πόλεμο διάρκειας 26 χρόνων ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία και έδωσε την ανεξαρτησία στην Πορτογαλία μετά από 60 χρόνια.
  • Συνθήκη της Λισσαβώνας (1859), μια Συνθήκη ανάμεσα στην Πορτογαλία και τις Κάτω Χώρες που διευκρίνιζε τα σύνορα μεταξύ του Πορτογαλικού Τιμόρ και των Γερμανικών Ανατολικών Ινδιών.
  • Συνθήκη της Λισσαβώνας (2007), μια Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και για να μεταρρυθμίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.