Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου

συνδικαλιστικό σωματείο στην Κύπρο

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) είναι συνδικαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο. Συμμετέχει στη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων .

Οι Ομοσπονδίες που είναι μέλη της ΣΕΚ εκπροσωπούν και εκφράζουν επαγγελματικά εργαζομένους σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Το κύριο καθήκον τους είναι η διαπραγμάτευση και επίτευξη συλλογικών συμβάσεων.

Οι επαγγελματικές Ομοσπονδίες, μέλη του ΣΕΚ, έχουν ως εξής:

  1. Ομοσπονδία εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
  2. Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργαζομένων
  3. Ομοσπονδία τεχνιτών, ανθρακωρύχων και σχετικών επαγγελμάτων
  4. Ομοσπονδία εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, του πετρελαίου και της γεωργίας
  5. Ομοσπονδία Κυβερνητικών, Στρατιωτικών και Πολιτικών Εργαζομένων
  6. Ομοσπονδία Ημικρατικών Σωματείων
  7. Ομοσπονδία εργαζομένων στη βιομηχανία ξενοδοχείων

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  • ICTUR et al.,, επιμ. (2005). Trade Unions of the World (6th έκδοση). London, UK: John Harper Publishing. ISBN 0-9543811-5-7. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία