Συντελεστής, στα μαθηματικά, ονομάζεται ένας αριθμός, πραγματικός ή μιγαδικός, που πολλαπλασιάζεται με κάποια άλλη μαθηματική έκφραση που περιέχει μεταβλητές. Για παράδειγμα στις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις, στις οποίες τα x και y είναι μεταβλητές, τα a και b είναι συντελεστές του πολλαπλασιαστικού όρου που συνοδεύουν:

Δηλαδή, στην πρώτη έκφραση, το a είναι συντελεστής του όρου x2 και το b του x, στη δεύτερη το a είναι συντελεστής του sin(x) και το b του cos(x), ενώ στην τελευταία έκφραση το a είναι συντελεστής του ex και το b του e-x.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία