Με τον όρο συσκευή εξόδου στους Η/Υ εννοούμε τις διάφορες μονάδες και τα τμήματα του υλικού εξοπλισμού του υπολογιστή, των οποίων ο σκοπός είναι να εξάγουν πληροφορία (δεδομένα) από τον υπολογιστή στον έξω κόσμο.

Flowchart ouput el.jpg

Η πιο προφανής και απαραίτητη από τις συσκευές εξόδου είναι η οθόνη μέσω της οποίας ο υπολογιστής παρουσιάζει οπτικά τις πληροφορίες στον χρήστη. Άλλη σημαντική συσκευή εξόδου είναι ο εκτυπωτής, ο οποίος εξάγει πληροφορία σε έντυπη μορφή. Τον ίδιο ρόλο έχει και ο σχεδιογράφος (plotter). Συσκευή εξόδου είναι επίσης και τα ηχεία, ο βιντεοπροβολέας ο οποίος προβάλει την είκονα σε μια οθόνη και τα ακουστικά, που έχουν την ίδια λειτουργία με τα ηχεία.

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία