Ο σφυγμός είναι η κίνηση του τοιχώματος των αρτηριών που συμβαίνει σε κάθε καρδιακό παλμό και μεταδίδεται σαν είδος κύματος (σφυγμικό κύμα). Δημιουργείται όταν, σε κάθε συστολή της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, ωθούνται 70 κυβικά εκατοστά αίματος προς την αρχή της αορτής, που είναι ήδη γεμάτη. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα οπότε, για να βρεθεί χώρος, διατείνεται το τοίχωμα της αορτής και σε λίγο επανέρχεται στη φυσιολογική του διάσταση. Έτσι γεννάται ένα κύμα, που μεταδίδεται κατά μήκος του ελαστικού τοιχώματος των αρτηριών[1]

«Σφυγμομέτρηση» έργο του 1717

Ο σφυγμός, κατά κανόνα, εμφανίζεται στις αρτηρίες και εξαφανίζεται στα τριχοειδή αγγεία, εκτός της υπάρξεως μεγάλης διαφοράς πιέσεως μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης, οπότε ο εμφανίζεται και εκεί ως τριχοειδικός σφυγμός.

Ψηλάφηση σφυγμού γίνεται σε αρτηρία μέσου μεγέθους π.χ. στην κερκιδική. Η συχνότητά του αντιστοιχεί με αυτή των καρδιακών παλμών.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ασπιώτης, Νικόλαος (1976). Φυσιολογία ανθρώπου και λοιπών θηλαστικών. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. σελ. 517.