Σχετικές θέσεις δύο σημείων ως προς ευθεία

Είναι γνωστό ότι μια ευθεία χωρίζει το επίπεδο σε δύο ημιεπίπεδα.

Αν δύο σημεία που δεν ανήκουν στην ευθεία με εξίσωση τότε:

• τα βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο όταν

• τα βρίσκονται σε διαφορετικό ημιεπίπεδο όταν