Ο Σόρων ήταν περίφημο αρχαίο δάσος δρυών που βρισκόταν στην Αρκαδική Αζανία (Επαρχία Καλαβρύτων) και συγκεκριμένα μεταξύ των Αρκαδικών Πόλεων-κρατών του Κλείτωρα και της Ψωφίδας. Σύμφωνα με τον Παυσανία στο δάσος αυτό ζούσαν αγριόχοιροι, αρκούδες και τεράστιες χελώνες, με το κέλυφος των οποίων μπορούσε κάποιος να κατασκευάσει λύρα ίδιου μεγέθους με αυτές που φτιάχνονταν από Ινδικές χελώνες[1]. Κοντά στο δάσος ήταν χτισμένες οι αρχαίες κώμες Αργέαθοι, Λυκούντες, και Σκοτάνη.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "ἀνελθὼν δὲ ἐκ Καφυῶν ὅσον σταδίους ἑπτὰ ἐπὶ Νάσους καλουμένας καταβήσῃ: πεντήκοντα δὲ προελθόντι αὐτόθεν σταδίους ἐστὶν ὁ Λάδων. διαβήσῃ τε δὴ τὸν ποταμὸν καὶ ἐπὶ δρυμὸν ἀφίξῃ Σόρωνα διά τε Ἀργεαθῶν καὶ Λυκούντων καλουμένων καὶ Σκοτάνης. ἄγει μὲν δὴ ὁ Σόρων τὴν ἐπὶ Ψωφῖδος: θηρία δὲ οὗτός τε καὶ ὅσοι δρυμοὶ τοῖς Ἀρκάσιν εἰσὶν ἄλλοι παρέχονται τοσάδε, ἀγρίους ὗς καὶ ἄρκτους καὶ χελώνας μεγίστας μεγέθει: λύρας ἂν ποιήσαιο ἐξ αὐτῶν χελώνης Ἰνδικῆς λύρᾳ παρισουμένας. Παυσανία Αρκαδικά"

Βιβλιογραφία Επεξεργασία