Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης

Η σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων,[1] ή απλά η Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης[2] είναι μια διεθνής συνθήκη που καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Καθορίζει τις λεπτομέρειες μέσω των οποίων, ένα έγγραφο που εκδίδεται σε μία από τις συμβαλλόμενες χώρες, μπορεί να πιστοποιηθεί για νομικούς σκοπούς σε όλα τα άλλα υπογράφοντα κράτη. Η πιστοποίηση αυτή καλείται επισημείωση (αγγλικά: apostille, γαλλικά: certification) ή σφραγίδα της Χάγης.[3] Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση συγκρίσιμη με συμβολαιογραφική πράξη στο εσωτερικό δίκαιο, και συνήθως συμπληρώνει την κατά τόπους κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Έγγραφο με τη σφραγίδα της Χάγης από τις νορβηγικές αρχές

Πληροφορίες Επεξεργασία

 
Ελληνική επισημείωση, εκδοθείσα από την Περιφέρεια Αττικής.

Η καθαυτή επισημείωση είναι μια σφραγίδα ή έντυπη φόρμα, που αποτελείται από δέκα αριθμημένα πεδία, γραμμένα στην επίσημη (ή δεύτερη) γλώσσα του τόπου της εκδούσας αρχής ή/και σε μια αναγνωρίσιμη γλώσσα (π.χ. αγγλικά ή γαλλικά). Ωστόσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης, για να είναι έγκυρη η επισημείωση, στην κορυφή της τοποθετείται πάντα η επιγραφή: Apostille και από κάτω το κείμενο "Convention de La Haye du 5 octobre 1961" (Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) γραμμένο εντός παρένθεσης στη γαλλική γλώσσα (αποκλειστικά ή παράλληλα με τη γλώσσα του τόπου της εκδούσας αρχής). Τα πεδία, που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. Χώρα
  [ (π.χ. ΕΛΛΑΣ) ]

  Το παρόν δημόσιο έγγραφο
 2. έχει υπογραφεί από
  [ όνομα υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο ]
 3. που ενήργησε με την ιδιότητα του
  [ ιδιότητα υπογράφοντος (π.χ. συμβολαιογράφου) ]
 4. φέρει τη σφραγίδα / επίσημα
  [ (από το) δημόσιος φορέας (π.χ. Εφετείο Αθηνών) ]

  Η βεβαίωση χορηγείται
 5. εν/(τόπος)
  [ τόπος έκδοσης (π.χ. Αθήνα) ]
 6. τη/(ημερομηνία)
  [ ημερομηνία έκδοσης (.../.../...) ]
 7. από
  [ εκδούσα αρχή ]
 8. με αριθμό
  [ αριθμός πρωτοκόλλου πράξης ]
 9. Σφραγίδα / επίσημα
  [ σφραγίδα φορέα έκδοσης ]
 10. Υπογραφή
  [ ονοματεπώνυμο και υπογραφή βεβαιούντος ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν είτε να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος του ιδίου εγγράφου είτε να επισυναφθούν μαζί με αυτό.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Apostille Convention της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).