ΟρισμόςΕπεξεργασία

Ένα σύστημα απογραφής (inventory system) είναι ένα σύστημα το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης των αποθεμάτων της εταιρείας. Αυτές είναι η αγορά, η λήψη, η παρακολούθηση, η διαχείριση αποθήκευσης και αποθεματοποίησης, ο κύκλος εργασιών και η αναδιάταξη. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται με τη σειρά, προκειμένου να έχουν μια καλή διαχείριση του συστήματος ελέγχου της απογραφής. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου απογραφής επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διαφόρων λειτουργικών υποσυστημάτων που αποτελούν μέρος της διαχείρισης των αποθεμάτων σε ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα.

Λειτουργίες των συστημάτων απογραφήςΕπεξεργασία

 • Διαχείριση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο για το σύνολο των προϊόντων
 • Πλήρης ενσωμάτωση με το σύστημα καταλόγου (catalog system) καθώς και με το σύστημα παραγγελιών (order system)
 • Ενσωμάτωση σε συστήματα LOB (line of business)

ΧαρακτηριστικάΕπεξεργασία

Κύρια χαρακτηριστικάΕπεξεργασία

 • Η προβολή σε πραγματικό χρόνο της απογραφής της κατάστασης των προϊόντων και συναφών πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμο ή μη, δυνατότητα προπαραγγελίας κτλ).
 • Το φιλτράρισμα των προϊόντων καθώς και των πληροφοριών τους έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο εκείνα τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα.
 • Ελάττωση του επιπέδου αποθεμάτων, όταν οι παραγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Η λήψη ειδοποιήσεων όταν τα επίπεδα αποθεμάτων βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαντλήσεως.
 • Ενσωμάτωση των επιπέδων αποθεμάτων με εφαρμογές LOB.
 • Προσφορά μίας καλύτερης εικόνας για τις πωλήσεις των προϊόντων καθώς και των υποκατάστατων τους..

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικάΕπεξεργασία

 • Inventory API. Τα Inventory API επιτρέπουν στους προγραμματιστές να αλληλεπιδρούν άμεσα με το σύστημα απογραφής.
 • Εισαγωγές και εξαγωγές των δεδομένων. Στοιχεία για τα αποθέματα μπορούν να εισάγονται και εξάγονται είτε χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Καταλόγου είτε με απευθείας χρήση των Inventory API.
 • Μαζικές ενημερώσεις και διαγραφές. Με μαζικές ενημερώσεις και διαγραφές, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε πολλαπλά SKU (stock-keeping unit) στον κατάλογο απογραφής από μία και μόνη πράξη.
 • Όλες οι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ή της εξαγωγής μπορούν να εκτελεστούν με μια συναλλαγή. Έτσι ώστε τα τυχόν λάθη που συμβαίνουν στη διαδικασία να αναιρεθούν
 • Αναζήτηση πλήρους κειμένου. Όλα τα μεταδεδομένα (metadata) που σχετίζονται με το σύστημα απογραφών μπορούν να αναζητηθούν και να ερωτηθούν μαζί με τα μεταδεδομένα από το σύστημα καταλόγου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοιΕπεξεργασία