Σώγχις ο Σαΐτης

ιερέας στην αρχαία Αίγυπτο

Ο Σώγχις ο Σαΐτης (αρχαία: Σῶγχις ὁ Σαΐτης) (fl. 594 π.Χ.) ήταν ιερέας στην αρχαία Αίγυπτο, ο οποίος αναφέρεται σε ελληνικά κείμενα σε σχέση με την αφήγηση της Ατλαντίδος. Δεν είναι είναι καθαρό αν ήταν ιστορικό πρόσωπο.

Στους διαλόγους του Τίμαιος και Κριτίας, οι οποίοι γράφτηκαν περίπου το 360 π.Χ., ο Πλάτωνας αφηγείται μέσου του χαρακτήρα του Τίμαιου πώς ο Σόλωνας (638–558 π.Χ.) ταξίδεψε στην Αίγυπτο, και συνάντησε στην πόλη Σάις τους ιερείς της θεάς Νηίθ. Ένας γηραιός ιερέας του διηγείται ότι 9000 χρόνια πριν η Αθήνα βρισκόταν σε διαμάχη με την μεγάλη δύναμη, την Ατλαντίδα, η οποία αφανίστηκε από φυσική καταστροφή[1].

Ο Πλάτωνας δεν αναφέρει το όνομα του ιερέα, αλλά ο Πλούταρχος (46–120 μ.Χ.) στο έργο του Βίοι Παράλληλοι ( Βίος του Σόλωνα), ταυτίζει τον ιερέα με τον Σώγχι:

Ο Πλούταρχος παραθέτει μια πιο λεπτομερή αναφορά στους Έλληνες φιλόσοφους που επισκέφτηκαν την Αίγυπτο και συμβουλεύτηκαν τους Αιγύπτιους ιερείς στο έργο του Ηθικά - Περί Ίσιδος και Οσίριδος. Έτσι, ο Θαλής, ο Εύδοξος, ο Σόλωνας, ο Πυθαγόρας, (μερικοί κατατάσσουν και τον Λυκούργο), και ο Πλάτωνας, ταξίδεψαν στην Αίγυπτο και συζήτησαν με τους ιερείς. Ο Εύδοξος διδάχθηκε από τον Χόνουφι της Μέμφιδος, ο Σόλων από τον Σώγχι τον Σαΐτη, και ο Πυθαγόρας από τον Οίνουφι της Ηλιούπολης[3].

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Πλάτωνας, Τίμαιος
 2. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι/Σόλων.
  ...Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβίδος ἐγγύθεν ἀκτῆς. Xρόνον δέ τινα καὶ τοῖς περὶ Ψένωφιν τὸν Ἡλιουπολίτην καὶ Σῶγχιν τὸν Σαί̈την,
  λογιωτάτοις οὖσι τῶν ἱερέων, συνεφιλοσόφησε: παρ' ὧν καὶ τὸν Ἀτλαντικὸν ἀκούσας λόγον, ὡς Πλάτων φησίν,
  ἐπεχείρησε διὰ ποιήματος ἐξενεγκεῖν εἰς τοὺς Ἕλληνας.
 3. Πλούταρχος, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος Αρχειοθετήθηκε 2011-08-13 στο Wayback Machine., κεφ. 10.
  "...μαρτυροῦσι δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ σοφώτατοι, Σόλων Θαλῆς Πλάτων Εὔδοξος Πυθαγόρας,
  ὡς δ' ἔνιοί φασι, καὶ Λυκοῦργος εἰς Αἴγυπτον ἀφικόμενοι καὶ συγγενόμενοι τοῖς ἱερεῦσιν.
  Εὔδοξον μὲν οὖν Χονούφεώς φασι Μεμφίτου διακοῦσαι, Σόλωνα δὲ Σόγχιτος Σαΐτου, Πυθαγόραν δ' Οἰνούφεως Ἡλιοπολίτου."
 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Sonchis of Sais της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).