Σώκος (μυθολογία)

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Σώκος είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Πολεμιστής από την Τροία που σκοτώθηκε στον Τρωικό Πόλεμο από τον Οδυσσέα (Ιλιάδα, Κ 428 κ.ε., Λ 427). Αυτός ο Σώκος ήταν γιος του Ιππάσου.
  2. Ο σύζυγος της Κόμβης και πατέρας των Κουρήτων. Η προσβολή του Σώκου από λύσσα ήταν η αιτία που οι Κουρήτες έφυγαν από την Εύβοια και κατέφυγαν στην Κρήτη. Πρόκειται πιθανότατα για πανάρχαια τοπική θεότητα της Ευβοίας. Ο Ησύχιος τον ονομάζει Σώχο.


Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 845
  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969