Σώμα Μεταφορών Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος

Το Σώμα Μεταφορών του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK)) ήταν κομματικός κλάδος (Gliederung) του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Άρχισε να οργανώνεται ήδη από το 1931 με στόχο την διασφάλιση ευχερών μετακινήσεων των ανδρών των SA. Το 1933, ύστερα από την «πτώση» των SA το έργο του μετατράπηκε σε εκπαιδευτικό, ώστε να αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες οι άνδρες του Κόμματος για μελλοντική χρήση τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ταυτόχρονα, τα εκπαιδευμένα μέλη παρείχαν τις υπηρεσίες τους για τις μεταφορές συνεργείων και υλικών άλλων οργανώσεων, όπως η Οργάνωση Τοτ.

Φάλαγγα του Σώματος Μεταφορών μεταφέρει εξοπλισμό της Εθνοφυλακής. Πύλη Βραδεμβούργου, Βερολίνο, Φεβρουάριος 1945. Φωτ. Γερμανικού Ομοσπονδιακού Αρχείου

Ως κλάδος του Κόμματος το NSKK διέθετε τις δικές του, τοπικές οργανώσεις, που αποκαλούνταν «Motorobergruppen» για μια ευρύτερη περιοχή και «Motorgruppen» σε απόλυτα τοπικό επίπεδο. Η υπαγωγή σε κάποια τοπική οργάνωση ήταν απόλυτα εθελοντική.

Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι σκοποί της οργάνωσης μεταβλήθηκαν και πάλι:

  • Ανέλαβε την προστρατιωτική εκπαίδευση μελών της Χιτλερικής Νεολαίας (Hitler-Jugend (HJ)) που, μελλοντικά, θα αναλάμβαναν υπηρεσία σε μηχανοκίνητες μονάδες.
  • Ανέλαβε την υπηρεσία βοηθητικών μεταφορών για την υποστήριξη των μονάδων της Βέρμαχτ. Οι βοηθητικές αυτές μονάδες οργανώθηκαν σε ξεχωριστές ταξιαρχίες.
  • Εκπαίδευε νέα άτομα στην οδήγηση θωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης.
  • Εκπαίδευε άτομα της Εθνοφρουράς (Volkssturm) ανέλαβε την εκπαίδευση των μελών της στην οδήγηση οχημάτων, ώστε να καταστεί αυτόνομη.

Πηγές, Αναφορές Επεξεργασία

Technical Manual: Handbook on German military Forces, U.S War Department, TM-E 30-451

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία