Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

(Ανακατεύθυνση από Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)

Συντεταγμένες: 38°02′36″N 23°47′10″E / 38.0433753°N 23.7860556°E / 38.0433753; 23.7860556

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα και έχει έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002,[2] ως καθολικός διάδοχος της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης). Η ΣΕΛΕΤΕ είχε ιδρυθεί με νομοθετικό διάταγμα το 1959, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας οργάνωσης και ανάπτυξης ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην μεταπολεμική Ελλάδα του ’50.[3]

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤύποςΝΠΔΔ
Ίδρυση2002[1]
ΤοποθεσίαΑττική
Ιστότοπος[1]

Αποστολή Επεξεργασία

Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς. Το πτυχίο που χορηγεί η ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τμήματα Επεξεργασία

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελείται από τέσσερα τμήματα, τρία από τα οποία είναι προπτυχιακά και δέχονται Σπουδαστές και ένα το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο της σχολής.[4]

Τα τρία τμήματα τα οποία έχουν προπτυχιακούς φοιτητές είναι τα εξής:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Ιδρύθηκε το 2013)
Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιδρύθηκε το 2013)
Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Ιδρύθηκε το 2013)
Παιδαγωγικό Τμήμα(Υποστηρικτικό) (Ιδρύθηκε το 2002)

Επιμορφωτικά Προγράμματα Επεξεργασία

Πέραν των ειδικοτήτων των Προπτυχιακών Τμημάτων της, η Σχολή οργανώνει και υλοποιεί τα προγράμματα

 • Ετήσιο Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) (Παραρτήματα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σαπών, Σερρών, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Βόλου, Λιβαδειάς, Άργους, Πατρών, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ηρακλείου Κρήτης)
 • Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Ιστορία του ιδρύματος Επεξεργασία

 
Η Κεντρική Είσοδος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη ανάπτυξης μιας πολυεπίπεδης οικονομίας, με έμφαση στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αλλά και άρτια ειδικευμένων τεχνικών. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι ο στόχος αυτός συνεπαγόταν την προσαρμογή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας, ενώ ήταν εμφανής η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία τεχνικών επαγγελματικών μαθημάτων. Με αυτό ακριβώς το στόχο ιδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ και αυτό ακριβώς το έργο κλήθηκε να υπηρετήσει. Η ικανοποιητική ανταπόκριση της ΣΕΛΕΤΕ στις απαιτήσεις της αποστολής της κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της διαμόρφωσε τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Όταν πρωτοϊδρύθηκε η ΣΕΛΕΤΕ, η επικρατούσα τάση για την εκπαίδευση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ήταν εκείνη της «προσθετικής» προσέγγισης. Η έμφαση δηλαδή δινόταν κυρίως στην παιδαγωγική κατάρτιση και μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των σπουδών αφορούσε επιμόρφωση σε τεχνικά ή επαγγελματικά θέματα. Αργότερα, στη δεκαετία του ’70, μια παράλληλη μέθοδος υιοθετήθηκε, η οποία προέβλεπε τη σύζευξη της παιδαγωγικής με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η νέα αυτή οπτική γωνία οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Σχολών υπαγομένων στη ΣΕΛΕΤΕ: της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ), στην οποία διατηρήθηκε η παράδοση της «προσθετικής» προσέγγισης με τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ), στην οποία υιοθετήθηκε η «παράλληλη» μέθοδος, με τις εξής ειδικότητες:

 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
  • Κατεύθυνση Δομικών Έργων
  • Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε με την ανωτέρω μορφή και ακαδημαϊκή οργάνωση μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, έχοντας καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση καθηγητών τεχνικών μαθημάτων. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΣΕΛΕΤΕ καταργήθηκε και στη θέση της ιδρύθηκε η ΑΣΠΑΙΤΕ, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Αθήνα.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία