Τέλος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Γενικά η λέξη τέλος σημαίνει το τέρμα, το πέρας και είναι η αντίθετη έννοια της αρχής. Το "τέλος" αποτελεί και το έσχατο σημείο ενός πράγματος, υπόθεσης ή παρουσίασης. Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη αυτή σήμαινε "δαπάνη", υπό την έννοια της οποίας και προήλθαν οι λέξεις ευτελής και πολυτελής.

Στις συνήθεις εκφράσεις ο όρος "εν τέλει" αποδίδεται ως "τελικά", ενώ η έκφραση "οι εν τέλει" αποδίδεται με τη σημασία της Αρχής, εξουσίας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία