Τέλος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Γενικά η λέξη τέλος σημαίνει το τέρμα, το πέρας και είναι η αντίθετη έννοια της αρχής. Το «τέλος» αποτελεί και το έσχατο σημείο ενός πράγματος, υπόθεσης ή παρουσίασης. Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη αυτή σήμαινε «δαπάνη», υπό την έννοια της οποίας και προήλθαν οι λέξεις ευτελής και πολυτελής.

Στις συνήθεις εκφράσεις ο όρος "εν τέλει" αποδίδεται ως «τελικά», ενώ η έκφραση «οι εν τέλει» αποδίδεται με τη σημασία της Αρχής, εξουσίας.


Δείτε επίσης

Επεξεργασία