Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) είναι ένας αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1839. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν αρχικά η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης[1].

Ο οργανισμόςΕπεξεργασία

ΙστορίαΕπεξεργασία

Πριν το 1919 η παρακατάθεση στο Δημόσιο Ταμείο χρηματικών ποσών ή αξιών είτε ήταν υποχρεωτική, σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε χρησιμοποιούνταν για τη διασφάλιση του παρακαταθέτη αφού αναγνωρίζονταν ως εξόφληση χρέους. Η παρακατάθεση αυτή δημιουργούσε κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονταν ο οργανισμός.

Από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ΤΠκΔ χρησιμοποιείται ως Ταμειακή Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων. Η συγκέντρωση κεφαλαίων δίνει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων σε δημόσιους υπαλλήλους και άλλους οργανισμούς.

Το 2013, κυκλοφόρησαν φήμες για τη σταδιακή απομείωση του εμπορικού κομματιού του Ταμείου, οι οποίες οδήγησαν σε ερώτηση στη Βουλή για την τύχη του[2].

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2013 είναι ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος[1].

ΣκοποίΕπεξεργασία

Σκοποί του Ταμείου είναι:

  • Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και τεχνική υποστήριξη προς Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς.
  • Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία σε δημόσιους υπαλλήλους και γενικότερα υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και συνταξιούχους αυτών.
  • Η εκτέλεση διάφορων τραπεζικών εργασιών καθώς και η λειτουργία του ως θησαυροφυλακίου.
  • Η φύλαξη κάθε είδους χρηματικής ή άλλης παρακαταθήκης.

Γραφεία ΠαρακαταθηκώνΕπεξεργασία

Εκτός από την κεντρική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, λειτουργούν επίσης γραφεία παρακαταθηκών σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία