Στην Ελληνική Μυθολογία με το όνομα Τανταλίδες (αρχ. Τανταλίδαι) φέρονται τα παιδιά του Ταντάλου που ήταν ο Πέλοψ και η Νιόβη καθώς και οι πρώτοι απόγονοι αυτών, δηλαδή τα παιδιά του Πέλοπα, ο Ατρεύς και ο Θυέστης.

Τα τέκνα όμως των τελευταίων φέρονται συνηθέστερα με τα ονόματα Ατρείδες και Πελοπίδες αντίστοιχα.