Η ταξίνη είναι φυσική ένωση που ανήκει στα αλκαλοειδή και είναι δηλητήριο. Στη φύση απαντάται στα φύλλα του ίταμου (Taxus spp.) και ως ένωση αλλεργιογόνος προκαλεί βραδυκαρδία και πλειάδα παρενεργειών ακόμη και θάνατο στον άνθρωπο και στα ζώα.

Χρησιμοποιείται ως δραστική ουσία κατά του καρκίνου, αλλά προληπτική λήψη για αποφυγή της πάθησης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, μόνιμες βλάβες ή ακόμη και θάνατο, άρα δε συνίσταται προληπτική λήψη της ουσίας.

Στις μέρες μας για λόγους οικολογικής και βιομηχανικής οικονομίας, η ουσία παράγεται από ατελές μόριο απ' το φύλλωμα, με προσθήκη του μοριακού τμήματος που λείπει βιομηχανικά. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν ζωντανά περισσότερα δέντρα.

Η παροχή ιατρικής συνταγής ταξίνης σε άτομο που δεν του είναι αναγκαία η ουσία αποτελεί παράβαση του ποινικού κώδικα και θεωρείται φόνος εκ προμελέτης λόγω της τοξικότητας της ουσίας.

Άλλα κλινικά συμπτώματα είναι: ζάλη (έναρξη συνήθως 1 ώρα μετά την κατάποση), ναυτία, διάχυτο κοιλιακό άλγος, απώλεια των αισθήσεων, αδύναμη αναπνοή, ταχυκαρδία, εμετός, θάνατος από αναπνευστική ανακοπή και διαστολική καρδιακή στασιμότητα.

Έχει αναφερθεί θάνατος κατασκευαστών τόξων και ξυλουργών λόγο της συχνής έκθεσης στην τοξική ταξίνη του φυτού Taxus baccata (ίταμος).