Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής

Η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής ή πολιτική βασισμένη σε στοιχεία (αγγλικά: evidence-based policy, EBP) είναι μια ιδέα σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να τεκμηριώνονται από αυστηρά αντικειμενικά δεδομένα. Η ιδέα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών που βασίζεται σε ιδεολογίες ή στην επικαλούμενη «κοινή λογική».

Ο όρος διαδόθηκε από την κυβέρνηση Μπλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο[1]. Η κυβέρνηση Μπλερ δήλωσε πως ήθελε να βάλει τέλος την ιδεολογική λήψη αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής.[1] Mια λευκή βίβλος της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε το 1999 («Modernizing Government») επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «χαράσσει πολιτικές που να αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τα προβλήματα, να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να διαμορφώνονται βάσει στοιχείων και όχι ως απόκριση σε βραχυχρόνιες πιέσεις· που να στοχεύουν στην αιτίες και όχι στα συμπτώματα ".[2]

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, εντάσσεται στην κατηγορία ενός πλαισίου κόστους - οφέλους και δημιουργείται για να εκτιμήσει την καθαρή απόδοση εφαρμογής μιας πολιτικής. Εξαιτίας της δυσκολίας στην ποσοτικοποίηση ορισμένων επιπτώσεων και αποτελεσμάτων, επικεντρώνεται κυρίως στο βαθμό που τα οφέλη θα θα υπερτερούν του κόστους, και όχι στη χρήση συγκεκριμένων τιμών.[1]

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία