Τετραϋδροφυλλικό οξύ

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ (αλλιώς τετραϋδροπτεροϋλογλουταμινικό οξύ) είναι παράγωγο του φυλλικού οξέος.

ΔομήΕπεξεργασία

 
Το τετραϋδροφυλλικό οξύ με ένα μόνο κατάλοιπο γλουταμινικού.

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ αποτελείται από μια υποκατεστημένη πτεριδίνη συνδεδεμένη με π-αμινοβενζοϊκό το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με ένα ή περισσότερα κατάλοιπα γλουταμινικού οξέος.

ΛειτουργίαΕπεξεργασία

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις παρασκευής αμινοξέων και νουκλεϊκών οξέων καθώς έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως δότης μονοανθρακικών μονάδων σε μια ποικιλία βιοσυνθετικών πορειών. Μπορεί να λάβει και να αποδώσει μονοανθρακικές μονάδες σε τρεις οξειδωτικές βαθμίδες. Δεν μπορεί να λάβει και να αποδώσει την πλήρως οξειδωμένη μονοανθρακική μονάδα δηλαδή CO2. Όταν συνδέεται με την περισσότερο ανηγμένη μονοανθρακική μονάδα (-CH3) σχηματίζει Ν5-μεθυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, όταν συνδέεται με μερικώς ανηγμένη μονοανθρακική μονάδα (-CH2-) σχηματίζει Ν510-μεθυλενοτετραϋδροφυλλικό οξύ ενώ όταν συνδέεται με την περισσότερο οξειδωμένη μονοανθρακική μονάδα μπορεί να σχηματίσει Ν5-φορμυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, Ν10-φορμυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, Ν5-φορμιμινοτετραϋδροφυλλικό οξύ ή Ν510-μεθενυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία, τόμος II, (μτφρ Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, Δ. Δραΐνας, Κ. Δραΐνας, Η. Κούβελας, Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, ISBN 960-524-191-9.