Τεχνητό δάσος είναι το δάσος που δημιουργείται με την επέμβαση του ανθρώπου, μέσω φυτεύσεων ή αναδασώσεων που διενεργεί.

Η ίδρυση ενός τεχνητού δάσους, πραγματοποιείται σε εκτάσεις όπου προϋπήρχε δάσος που καταστράφηκε για διάφορους λόγους και δεν μπορεί να αναγεννηθεί (ή αναγεννιέται αργά), είτε και σε εδάφη που προηγουμένως ήταν γυμνά.

Σκοποί της δημιουργίας ενός τεχνητού δάσους είναι η αντιπλημμυρική-αντιδιαβρωτική προστασία και σταθεροποίηση του εδάφους, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας, η αισθητική αναβάθμιση του τοπίου (π.χ. σε περιαστικές θέσεις) κ.λπ.