Τομέας g: Τα χημικά στοιχεία στο μπλοκ g αντιπροσωπεύουν μια υποθετική, μη παρατηρημένη ομάδα στοιχείων που θα ήταν πέρα από τα ήδη εντοπισμένα τεχνητά στοιχεία, και όπου ένα νέο τροχιακό θα καταλάμβανε.

με βάση τους τομείς : g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18
με την κλασική αρίθμηση : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
με τη νέα αρίθμηση ομάδων : - - - - - - - - - - - - - - - - - -