Τοπική κοινότητα

(Ανακατεύθυνση από Τοπική Κοινότητα)

Τοπική κοινότητα ήταν όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήχθη το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Οι τοπικές κοινότητες αντιστοιχούσαν στα πρώην τοπικά διαμερίσματα του προγράμματος Καποδίστριας, εφόσον αυτά διαθέτουν λιγότερους από 2.000 κατοίκους (ή λιγότερους από 1.000 κατοίκους για τα νησιά).

Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση
Βαθμός Ο.Τ.Α. Υποδιαιρέσεις
α΄ Δήμος  •  Δημοτική ενότητα
 •  Δημοτική κοινότητα
β΄ Περιφέρεια  Περιφερειακή ενότητα

Αντικαταστάθηκε από την Κοινότητα στη 1 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον Κλεισθένη Ι.