Τοπική κοινότητα είναι ένας όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που εισάχθηκε το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Οι τοπικές κοινότητες αντιστοιχούν στα πρώην τοπικά διαμερίσματα του προγράμματος Καποδίστριας, εφόσον αυτά διαθέτουν λιγότερους από 2.000 κατοίκους (ή λιγότερους από 1.000 κατοίκους για τα νησιά).

Coat of Arms of Greece (Monochromatic).svg Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση
Βαθμός Ο.Τ.Α. Υποδιαιρέσεις
α΄ Δήμος  •  Δημοτική ενότητα
 •  Κοινότητα:
Δημοτική | Τοπική
β΄ Περιφέρεια  Περιφερειακή ενότητα