Το τορκ είναι είδος μεταλλικού κοσμήματος, το οποίο φοριέται γύρω από το λαιμό. Κατασκευαζόταν από ένα κομμάτι μετάλλου ή από ελάσματα συνεστραμμένα μεταξύ τους και συναντάτο σε πολλούς πολιτισμούς της Ευρώπης και της Ασίας, όπως οι Κέλτες και οι Ιλλυριοί.[1][2]

Τορκ από τον πολιτισμό Λα Τεν

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Koch, John T. (2006). Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. ISBN 9781851094400. 62381207. 
  2. Wilkes, J.J. (1992). The Illyrians. Oxford, UK: Blackwell. ISBN 0631198075. 36173200.