Τοσκανικός ρυθμός

Αρχιτεκτονικός ρυθμός


Ο Τοσκανικός ρυθμός είναι αρχιτεκτονικός ρυθμός που χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της Δημοκρατίας. Μοιάζει με τον Δωρικό ρυθμό, αλλά είναι απλούστερος, χωρίς ανάγλυφη διακόσμηση στο κιονόκρανο ή στο θριγκό. Στις αναλογίες του, στη διάταξη και στις αποστάσεις των κιόνων, ακολουθεί τον Ιωνικό ρυθμό.

Ο Τοσκανικός ρυθμός στο έργο του Αντρέα Παλλάντιο, Quattro Libri di Architettura, 1570

Προέρχεται από τους Ετρούσκους της Τοσκάνης, ενώ το αρχαιότερο δείγμα είναι ο ναός της Μινέρβας του Πορτονάτσιο, στην Ετρουσκική αρχαία πόλη Βεή, βόρεια της Ρώμης και χρονολογείται στο 510 π.Χ.

Ο ρυθμός περιγράφεται αναλυτικά μετά τα 1400, ενώ ο Βιτρούβιος τον αναφέρει επιφανειακά στα γραπτά του περί Ετρουσκικών ναών.