Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με την ονομασία τουρκόπουλοι ή τουρκόπωλοι ονομάζονταν τα τάγματα που συγκροτούνταν από στρατολόγηση μισθοφόρων Τούρκων που είχαν εκχριστιανιστεί.

Τα πρώτα τάγματα τουρκοπούλων συγκροτήθηκαν επί αυτοκρατορίας του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού που συμμετείχαν στην εκπόρθηση της Νίκαιας το 1097. Επίσης συγκρότηση τέτοιων ταγμάτων αναφέρονται και επί Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου όταν τότε η δράση αυτών υπήρξε και ολέθρια για την Αυτοκρατορία.

Συγκεκριμένα σε εκστρατεία κατά των στασιαστών Καταλάνων (μισθοφόρων), αυτομόλησαν προς αυτούς και από κοινού προκάλεσαν πολλές λεηλασίες στη Θράκη και την Μακεδονία. Τα ίδια όμως έπραξαν και σε εκστρατεία εναντίον των στασιαστών Αλανών και των Τούρκων επιδρομέων στη Θράκη.
Τελικά τα τάγματα αυτά φαίνεται να διαλύθηκαν έναν αιώνα πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης.