Το La Borda Project βρίσκεται στην Καταλονία της Ισπανίας και παρέχει στέγαση δίχως να γίνεται ενοικίαση ή αγορά. Ως εγχείρημα οικιστικού κοινού, στηρίζεται σε ένα μοντέλο μη κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης που επικεντρώνεται στους κατοίκους του (La Borda, 2021α[1]).

Το La Borda περικλείει μια κοινότητα πενήντα ανθρώπων, όλων των ηλικιών, που σχετίζονται με το έργο στον ομώνυμο χώρο στο Can Batlló της Καταλονίας. Ο κύριος σκοπός του La Borda είναι να παρέχει αξιοπρεπή, κοινωνική, προσιτή και οικολογικά βιώσιμη στέγαση στα μέλη του συνεταιρισμού και, ταυτόχρονα, να προωθεί τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και την κοινωνική ένταξη. Εν ολίγοις, προσβλέπει ως εγχείρημα σε μια δίκαιη κατανομή της παραγωγής, της στέγασης και της οικιστικής φροντίδας, ενώ παράλληλα ως κοινότητα βασίζεται στις αξίες της φεμινιστικής και αλληλέγγυας οικονομίας. (La Borda, 2021α[1]).

ΊδρυσηΕπεξεργασία

Η ίδρυσή του έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 2015, με τη σύσταση μίσθωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης υπέρ της κοινότητας του La Borda, ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Constitució - στο Can Batlló - με τον χαρακτηρισμό του ως «κρατικά επιδοτούμενη κατοικία (HPO)». Παραχωρήθηκε έτσι το δικαίωμα στέγασης στα μέλη της κοινότητας με διάρκεια 75 χρόνια, συνεπάγοντας την καταβολή ετήσιου τέλους (La Borda, 2021β[2]).


Ο επίσημος χαρακτηρισμός της γης ως «κρατικά επιδοτούμενη κατοικία (HPO)» συνεπάγεται ότι τα υποψήφια / υφιστάμενα μέλη δεν μπορούν να υπερβούν το μέγιστο προκαθορισμένο εισόδημα για να μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα χρήσης ενός διαμερίσματος στον εν λόγω συνεταιρισμό. Επίσης, συνεπάγεται ότι υπάρχει ένα μέγιστο τέλος χρέωσης για τη στέγαση, προκειμένου να επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση φτωχοί άνθρωποι στο La Borda, καθώς αυτό αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς του συνεταιρισμού. (La Borda, 2021β[2]).

Σκοποί εγχειρήματοςΕπεξεργασία

Ειδικότερα, οι σκοποί του La Borda Project περιλαμβάνουν τα εξής (La Borda, 2021α[1]):

• Η εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτές και αξιοπρεπείς κατοικίες.

• Η αποφυγή κερδοσκοπικών χρήσεων των κατοικιών.

• Η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παραγωγής, διαχείρισης και ιδιοκτησίας κατοικιών.

• Η δημιουργία νέων μορφών συνύπαρξης, κοινωνικών σχέσεων και αυτοοργάνωσης της κοινότητας.

• Η προώθηση σχέσεων ισότητας μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών, φύλων και καταγωγής.

• Να γίνει ένα εναλλακτικό μοντέλο έναντι της παραδοσιακής δημόσιας στέγασης, που να είναι προσιτό στα άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

• Η δημιουργία μιας αυτοδιαχειριζόμενης «γειτονιάς» στο Can Batlló, με βάση την κοινωνική δέσμευση και την ανάπτυξη ενός άλλου τρόπου δημιουργίας πόλεων.

• Η αξιοποίηση στο έπακρο των υπαρχόντων πόρων και η επαναχρησιμοποίηση αυτών με οικολογικό και βιώσιμο τρόπο.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι βασικοί πυλώνες του - εκτός της παραχώρησης χρήσης ως καθεστώς μίσθωσης - αποτελούν η αυτοδιαχείριση και η αυτο-ανάπτυξη μέσω ενός συνεταιρισμού κατοικιών, ο βιώσιμος και κοινοτικός τρόπος ζωής, καθώς και η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως ιδεολογία (Cabré & Andrés, 2017[3]).

Αυτοδιαχείριση και αυτο-ανάπτυξηΕπεξεργασία

Το La Borda, στην ουσία, ορίζεται ως ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός. Τα μέλη του κυβερνούν την οργάνωση μέσω της γενικής συνέλευσης, η οποία καθορίζει τις στρατηγικές και εγκρίνει και παρακολουθεί τα έργα που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάπτυξης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το έργο βασίζεται σε μια κοινή συμμετοχή πολιτών μεταξύ των υποστηρικτών του. Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι συμμερίζονται την άποψη ότι η στέγαση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα ή περιουσιακό στοιχείο, αλλά ως ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό κοινό αγαθό. (Cabré & Andrés, 2017[3]).

Παραχώρηση χρήσης ως καθεστώς μίσθωσηςΕπεξεργασία

Το La Borda εφαρμόζει ένα καθεστώς παραχώρησης μίσθωσης χρήσης για την κατανομή των οικιστικών μονάδων του. Αυτό το μοντέλο που είναι εμπνευσμένο από το μοντέλο Andel, αφήνει την ιδιοκτησία του κτιρίου στον συνεταιρισμό και παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κάθε κατοικία σε κάθε νοικοκυριό μέσω μιας σύμβασης παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα ένα τέλος εισόδου και μια μηνιαία πληρωμή. Οι κάτοικοι έχουν το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις κατοικίες τους, εφόσον είναι μέλη του συνεταιρισμού. (Cabré & Andrés, 2017[3]).

Βιώσιμη και κοινοτική ζωήΕπεξεργασία

Το La Borda διαφέρει από την κύρια οικιστική ανάπτυξη, καθώς προωθεί ένα κοινόχρηστο μοντέλο διαβίωσης. Με την προώθηση της κοινοτικής ζωής μέσω κοινών εγκαταστάσεων και χώρων, το La Borda στοχεύει στη βελτιστοποίηση του χώρου και των πόρων του, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ιεράρχηση του κοινού χώρου έναντι του ιδιωτικού χώρου κατοικίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του La Borda είναι η εστίασή του στη βιωσιμότητα τόσο όσον αφορά στις χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κατασκευαστικού έργου, όσο και στη βιώσιμη χρήση του κτιρίου. (Cabré & Andrés, 2017[3]).

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομίαΕπεξεργασία

Το La Borda βασίστηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί, ωφελεί και συμβάλλει στην επέκταση αυτού του οικονομικού τομέα και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτόν. (Cabré & Andrés, 2017[3]).

Το συνεργατικό μοντέλο στέγασης του La BordaΕπεξεργασία

Το La Borda είναι μια μοναδική περίπτωση στο ισπανικό πλαίσιο. Το οργανωτικό του από κάτω προς τα πάνω σύστημα βασίζεται σε υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα στη γύρω γειτονιά και στην τεχνογνωσία εξωτερικών συμμετεχόντων για να βρει μια κοινωνικά επιθυμητή και οικονομικά βιώσιμη λύση στις ανάγκες στέγασης της κοινότητας. Αυτός ο συνεταιρισμός στεγαστικών μονάδων 28 μονάδων προχωρά ως αποτέλεσμα των συνεργιών που δημιουργούνται με οργανισμούς και άτομα εντός της κοινωνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τους Moulaert et al. (2005[4]), το La Borda θα μπορούσε να οριστεί ως ένα κοινωνικά καινοτόμο μοντέλο, λόγω της ανταπόκρισής του στις κοινωνικές ανάγκες που σήμερα, δεν ικανοποιούνται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα μοντέλο διακυβέρνησης από κάτω προς τα πάνω που ενθαρρύνει την αυξημένη κοινωνικοπολιτική ενδυνάμωση μεταξύ των μελών της (Cabré & Andrés, 2017[3]).

ΠεριεχόμενοΕπεξεργασία

Όσον αφορά στο περιεχόμενό του, τρία βασικά στοιχεία άνοιξαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για το La Borda: η ισπανική κρίση στον τομέα της στέγασης του 2008, η εμφάνιση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η ύπαρξη ενός ισχυρού κινήματος γειτονίας που υποστηρίζει εναλλακτικά μοντέλα παροχής στέγασης. (Cabré & Andrés, 2017[3]; Moulaert et al., 2005[4]).

ΧαρακτηριστικάΕπεξεργασία

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού, το La Borda υιοθέτησε μια έκδοση του μοντέλου Andel που βασίζεται στη συμμετοχή των μελών και των εταίρων του στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για την παροχή προσιτής στέγασης (Cabré & Andrés, 2017[3]).

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 «Project – La Borda». www.laborda.coop. Ανακτήθηκε στις 12 Μαΐου 2021. 
  2. 2,0 2,1 «Leasehold – La Borda». www.laborda.coop. Ανακτήθηκε στις 12 Μαΐου 2021. 
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Cabré, Eduard; Andrés, Arnau (2018-07-03). «La Borda: a case study on the implementation of cooperative housing in Catalonia» (στα αγγλικά). International Journal of Housing Policy 18 (3): 412–432. doi:10.1080/19491247.2017.1331591. ISSN 1949-1247. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19491247.2017.1331591. 
  4. 4,0 4,1 Moulaert, Frank; Martinelli, Flavia; Swyngedouw, Erik; Gonzalez, Sara (2005-10). «Towards Alternative Model(s) of Local Innovation». Urban Studies 42 (11): 1969–1990. doi:10.1080/00420980500279893. ISSN 0042-0980. http://dx.doi.org/10.1080/00420980500279893. 

Επίσημη ιστοσελίδαΕπεξεργασία

La Borda, επίσημη ιστοσελίδα, http://www.laborda.coop/

Πρόσθετες πηγές με πληροφορίες και οπτικό υλικόΕπεξεργασία