Τραγούδι ονομάζεται η μουσική σύνθεση που περιλαμβάνει την ανθρώπινη φωνή, συνήθως συνοδευόμενη από μουσικά όργανα, η οποία εκτελεί στίχους. Το τραγούδι εκτελείται σε προκαθορισμένες νότες και με συγκεκριμένη μελωδία, από ένα, δύο (ντουέτο), τρία (τρίο) ή περισσότερα (συγκρότημα ή χορωδία) άτομα, που ονομάζονται τραγουδιστές ή τραγουδίστριες.

Οι στίχοι των τραγουδιών είναι συνήθως ποιητικής μορφής, με ομοιοκαταληξία ή και χωρίς, σε πρόζα. Θεματολογικά, μπορεί να σχετίζονται με τα συναισθήματα (κυρίως την αγάπη, τη θλίψη και τον θυμό), την κοινωνία, την πολιτική, και την θρησκεία.

Η κατηγοριοποίηση των τραγουδιών γίνεται με τη διάκριση των μουσικών ειδών. Άλλος τρόπος διαχωρισμού των τραγουδιών είναι αυτός της χρονολογικής προέλευσης, των μουσικών οργάνων, της στιχουργικής θεματολογίας και της μελωδίας που χρησιμοποιούνται, των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και άλλα.

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία