Τραπεζικό δίκαιο είναι το ειδικό εμπορικό δίκαιο των εμπόρων και του εμπορίου χρήματος και ισοδυνάμων αξιών, κυρίως πολυτίμων μετάλλων. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, τους εμπόρους χρήματος που ονομάζονται τράπεζες, και τις εμπορικές πράξεις με χρηματικό αντικείμενο που προσιδιάζουν στους εμπόρους αυτούς και ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές. Στο τραπεζικό δίκαιο περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών.

πηγέςΕπεξεργασία

  • Νομική Αθηνών, οδηγός σπουδών 2008

βιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Ψυχομάνης, Σπ., Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, 2008.
  • Πέτσα, Α., Το Δίκαιο των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, 2005.
  • Τραπεζική Νομοθεσία (2 τόμοι), εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, 2001.
  • Γραμμάτικα, Γ., Το τραπεζικό απόρρητο, 1991.