Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Τρως ή Τρώας ήταν μυθικός βασιλιάς της Τροίας.

Τρως
Οικογένεια
ΣύζυγοςCallirhoe
Acallaris
ΤέκναΊλος του Τρώα
Ασσάρακος
Γανυμήδης
Cleopatra
ΓονείςΕριχθόνιος της Τρωάδος και Astyoche
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Τροίας

Ήταν γιος του Εριχθόνιου, που τον διαδέχτηκε στον θρόνο, και της Αστυόχης, εγγονός του Σιμόεντα και του Δάρδανου. Παντρεύτηκε την κόρη του ποτάμιου θεού Σκάμανδρου Καλλιρρόη. Παιδιά του ήταν ο Ασσαράκος, ο Ίλος, ο Γανυμήδης και η Κλεοπάτρα. Από το όνομα του η χώρα ονομάστηκε Τρωάδα που πριν ονομαζόταν Δαρδανία και η πόλη Τροία.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  • γενομένων δὲ αὐτῷ παίδων Ἴλου καὶ Ἐριχθονίου, Ἶλος μὲν ἄπαις ἀπέθανεν, Ἐριχθόνιος δὲ διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν, γήμας Ἀστυόχην τὴν Σιμόεντος, τεκνοῖ Τρῶα. οὗτος παραλαβὼν τὴν βασιλείαν τὴν μὲν χώραν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Τροίαν ἐκάλεσε, καὶ γήμας Καλλιρρόην τὴν Σκαμάνδρου γεννᾷ θυγατέρα μὲν Κλεοπάτραν, παῖδας δὲ Ἶλον καὶ Ἀσσάρακον καὶ Γανυμήδην. Απολλόδωρου Βιβλίο Γ 12,2