Δαρδανίδες

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Δαρδανίδες φέρονται οι απόγονοι του μυθικού ήρωα Δαρδάνου που κατά την Ελληνική Μυθολογία υπήρξε ο επώνυμος ήρωας της ομώνυμης πόλης στην αρχαία περιοχή της Τροίας, της Δαρδάνου.

Κυριότερος εξ αυτών θεωρείται ο Εριχθόνιος, γιος του μυθικού ήρωα Δάρδανου, που φημίζονταν ως πάμπλουτος ("αφνειότατος") όλων των θνητών ανθρώπων. Από τον γιο αυτού, τον Τρώα (αρχ. Τρως) ονομάσθηκε η περιοχή Ίδη σε Τροία. Παιδιά του Τρώα ήταν ο Ίλ[ι]ος, που έκτισε αργότερα το Ίλιον στη πεδιάδα της Τροίας, ο Ασσάρακος και ο ομορφότερος των θνητών ο Γανυμήδης. Γιος του Ίλου ήταν ο Λαομέδων και ο εγγονός του Πρίαμος και εκ του τελευταίου ο Έκτορας, ο μέγιστος ήρωας των Δαρδανιδών, και ο Πάρις ο υπαίτιος του Τρωικού πολέμου. Επίσης ο αδελφός του Πρίαμου, ο Τιθωνός και ο γιος αυτού Μέμνων. Ακόμη ο εγγονός του Ασσαράκου (γιος του Κάπυος) ο Αγχίσης, με τον οποίο γέννησε η θεά Αφροδίτη τον Αινεία, τον ονομαστότερο των Δαρδανιδών.

Τέλος Δαρδανίδες καλούνταν πολλές φορές και οι κάτοικοι της περιοχής, οι Τρώες, καθώς επίσης και οι απόγονοι του Ασκάνιου, γιου του Αινεία, που βασίλευσαν στο Λάτιο.

Γενεαλογία Οίκου του Δάρδανου

Επεξεργασία
Ωκεανός
Τιτάνας
ΟΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΥ
Τηθύς
Άτλας
Τιτάνας
ΟΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΟΣ
ΠλειόνηΣκάμανδρος / Ξάνθος
ποτάμιος θεός
∞Ιδαία
Σιμόεις
ποτάμιος θεός
ΗλέκτραΔίας
θεός του Ολύμπου
OIΚΟΣ ΔΙΟΣ
Τεύκρος
βασ. Τευκρίας (Δαρδανίας/Τρωάδος)
Δάρδανος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
ΔΑΡΔΑΝΙΔΕΣ
Βάτεια
ΖάκυνθοςΊλος του Δαρδάνου
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Εριχθόνιος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Αστυόχη
Τρώ[α]ς
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Καλλιρρόη
(θυγ. Σκαμάνδρου)
Ίλος του Τρώα
ιδρυτής του Ιλίου (Τροίας)
ΚΛΑΔΟΣ
∞ Ευρυδίκη
ΓανυμήδηςΑσσάρακος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
ΚΛΑΔΟΣ
Ιερομνήμη
Λαομέδων
βασ. της Τροίας
ΘεμίστηΚάπυς
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Βουκολίων
Αβαρβαρέα
ΙκετάωνΛάμπος
δημογέρων
Τιθωνός
Ηώς
Πρίαμος
βασ. της Τροίας
Αγχίσης
Αφροδίτη
θεά της Ομορφιάς
Λατίνος
Αίσηπος
πολεμιστής
Πήδασος
πολεμιστής
Μελάνιππος
πολεμιστής
Δόλοπας
πολεμιστής
Ημαθίωνας
βασ. της Λύγκου Βοιωτίας
Μέμνων
βασ. των Αιθιόπων
ΤελέσθαςΕχέμμοναςΧερσιδάμανταςΆμυκοςΓοργυθίωνας1.ΚρέουσαΑινείας
ΑΙΝΕΙΑΔΕΣ
2.Λαβίνια
Έκτορας
Ανδρομάχη
ΈλενοςΠάριςΤρωίλοςΛυκάωνΑγάθωνΔημοκόωνταςΑίσακοςΔηίφοβοςΠολύδωροςΚεβριόνηςΔόρυκλος(1) Ασκάνιος / Ίουλος(2) Σίλβιος Πόστουμος
KΛΑΔΟΣ
ΑστυάναξΚεστρίνοςΠάνδαροςΙάπυξΠάμμοναςΊσοςΆντιφοςΠολίτηςΙππόνοοςΧρομίος