Δαρδανίδες

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Δαρδανίδες φέρονται οι απόγονοι του μυθικού ήρωα Δαρδάνου που κατά την Ελληνική Μυθολογία υπήρξε ο επώνυμος ήρωας της ομώνυμης πόλης στην αρχαία περιοχή της Τροίας, της Δαρδάνου.

Κυριότερος εξ αυτών θεωρείται ο Εριχθόνιος γιος του μυθικού ήρωα Δάρδανου, που φημίζονταν ως πάμπλουτος ("αφνειότατος") όλων των θνητών ανθρώπων. Από τον γιο αυτού τον Τρώα (αρχ. Τρως) ονομάσθηκε η περιοχή Ίδη σε Τροία. Παιδιά του Τρώα ήταν ο Ίλιος που έκτισε αργότερα το Ίλιον στη πεδιάδα της Τροίας, ο Ασάρακος και ο ομορφότερος των θνητών ο Γανυμήδης. Γιος του Ίλιου ήταν ο Λαομέδων και ο εγγονός του Πρίαμος και εκ του τελευταίου ο Έκτορας, ο μέγιστος ήρωας των Δαρδανιδών, και ο Πάρις ο υπαίτιος του Τρωικού πολέμου. Επίσης ο αδελφός του Πρίαμου ο Τιθωνός και ο γιος αυτού Μέμνων. Ακόμη ο εγγονός του Ασαράκου (γιος του Κάπυος) ο Αγχίσης με τον οποίο γέννησε η θεά Αφροδίτη τον Αινεία τον ονομαστότερο των Δαρδανιδών.

Τέλος Δαρδανίδες καλούνταν πολλές φορές και οι κάτοικοι της περιοχής οι Τρώες καθώς επίσης και οι απόγονοι του Ασκανία, γιου του Αινεία, που βασίλευσαν στο Λάτιο.