Στην ελληνική μυθολογία, με το συλλογικό όνομα «Αινειάδες» αποκαλούνται τα μέλη της ομάδας των Τρώων που, μετά την άλωση της Τροίας, εξακολούθησαν να αμύνονται με επικεφαλής τον Αινεία σε κάποια συνοικία της πόλης, ώσπου οι Έλληνες τους διεμήνυσαν ότι τους δέχονται «υποσπόνδους», δηλαδή ύστερα από συμφωνία να αποχωρήσουν ανενόχλητοι, με την άδεια να πάρουν ο καθένας τους ό,τι μπορούσε να σηκώσει στα χέρια του από την περιουσία του. Οι Αινειάδες τελικώς, μετά από περιπλανήσεις που περιγράφει ο Βιργίλιος στην Αινειάδα, εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία και απετέλεσαν τους προγόνους των Ρωμαίων.

Ανάμεσα στους Αινειάδες περιλαμβάνονται ο σαλπιγκτής του Αινεία Μισηνός, οι πολεμιστές Αχάτης, Κόροιβος, Σεργήστος και Άκμων (γιος του Κλυτία από τη Φρυγία), ο θεραπευτής Ιάπυξ και ο γιος του Αινεία και της Κρέουσας Ασκάνιος. Ο Αινείας πήρε επίσης μαζί του τον γέροντα πατέρα του Αγχίση και τα ξόανα των Τρώων θεών, που μετατράπηκαν αργότερα στις εφέστιες θεότητες της αρχαίας Ρώμης, τις Λάρες και Πενάτες.

Γενεαλογία Επεξεργασία

Αινείας
πρίγκιπας της Τροίας
ΑΙΝΕΙΑΔΕΣ
Ασκάνιος / Ίουλος
1ος βασ. της Άλβα Λόνγκα
Σίλβιος Πόστουμος
2ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Αινείας Σίλβιος
3ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Λατίνος Σίλβιος
4ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Άλμπα Σίλβιος
5ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Άτυς
6ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Κάπυς
7ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Καπέτος Σίλβιος
8ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Τιβερίνος Σίλβιος
9ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Αγρίππας
10ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Ρωμύλος Σίλβιος
11ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Αβεντίνος
12ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Πρόκας
13ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Νουμίτωρ
14ος βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Αμούλιος
βασ. της Άλμπα Λόνγκα
Ρέα ΣιλβίαΆρης
θεός του Πολέμου
Ρωμύλος
1ος βασ. της Ρώμης
Ερσιλία
Ρώμος

Πηγές Επεξεργασία

  • Το άρθρο για τον Αινεία της αγγλόγλωσσης Wikipedia.
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ.οίκος Χάρη Πάτση, Αθηνα 1969