Για άλλες χρήσεις, δείτε: Δάρδανος (αποσαφήνιση).

Στην Ελληνική μυθολογία, ο Δάρδανος ήταν γιος του Δία και της Ηλέκτρας, θυγατέρας του Άτλαντος, και ιδρυτής της πόλεως Δαρδάνου στο Όρος Ίδα της Τρωάδος.

Δάρδανος
Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΣύζυγοςΜυρίνα
Arisbe
Βάτεια της Τρωάδος
Χρύση
ΤέκναΊλος του Δαρδάνου
Ζάκυνθος (μυθολογία)
Ἰδαία
Δείμας
Ιδαίος
Εριχθόνιος της Τρωάδος[1]
ΓονείςΔίας[2][1] και Ηλέκτρα[2][1]
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Τροίας

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ισχυρίζεται ότι η πατρίδα του Δαρδάνου ήταν η Αρκαδία, όπου ο Δάρδανος και ο μεγαλύτερος αδελφός του ΙασόςΙασίων) κυβέρνησαν ως βασιλείς μετά τον Άτλαντα. Ο Δάρδανος παντρεύτηκε τη Χρυσή, θυγατέρα του Πάλλαντα (γιου του Λυκάονος), από την οποία απέκτησε δύο γιους: τον Ιδαίο και το Δείμα. Μετά από μία μεγάλη όμως πλημμύρα, οι επιζώντες, που ζούσαν στα βουνά που είχαν μετατραπεί σε νησιά, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη παρέμεινε με το Δείμα βασιλιά, ενώ η άλλη έφυγε μακριά, καταλήγοντας τελικά στο νησί Σαμοθράκη. Εκεί ο Ιασός (Ιασίων) κεραυνοβολήθηκε από τον Δία, όταν ερωτεύθηκε τη θεά Δήμητρα στην προσπάθειά του να συνευρεθεί μαζί της. Ο Δάρδανος και ο λαός του βρήκαν τη γη φτωχή και οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Ασία.

Ωστόσο μια άλλη καταγραφή αναφέρεται από τον Βιργίλιο στην Αινειάδα, ότι ο Αινείας σε ένα όνειρό του μαθαίνει από τους προγονικούς Πενάτες ότι ο "Δάρδανος και ο Πατέρας Ιάσιος" και οι Πενάτες οι ίδιοι προήλθαν από την Εσπερία που αργότερα ονομάστηκε Ιταλία.

Άλλες καταγραφές δεν αναφέρουν ούτε την Αρκαδία ούτε την Εσπερία, αν και αναφέρονται σε πλημμύρα και μιλούν για τον απόπλου του Δαρδάνου από τη Σαμοθράκη στην Τρωάδα.

Όλες οι καταγραφές συμφωνούν ότι ο Δάρδανος ήλθε στην Τρωάδα από τη Σαμοθράκη και εκεί τον καλωσόρισε ο βασιλιάς Τεύκρος, γιος του ποταμού Σκαμάνδρου και της νύμφης Ιδαίας, από τον οποίο η μεν Χώρα ονομάζονταν Τευκρίς, οι δε κάτοικοι Τεύκροι. Ο Τεύκρος υποδέχθηκε τον Δάρδανο φιλόφρονα και έδωσε σ΄ αυτόν σύζυγο την κόρη του Βάτεια της Τρωάδος, από την οποία και απέκτησε δύο γιους τον Ίλο, (κατ΄ άλλο μύθο τον Τρώα), και τον Εριχθόνιο. (Ο Διονύσιος αναφέρει ότι η Χρύση, πρώτη γυναίκα του Δαρδάνου, είχε πεθάνει.) Ο Δάρδανος, μετά τον θάνατο του πεθερού του, γενόμενος βασιλιάς ονόμασε τη χώρα Δαρδανία κτίζοντας και νέα ομώνυμη πόλη.
Ο Δάρδανος θεωρείται ο εισηγητής στη χώρα του α) της λατρείας της θεάς Αθηνάς, της οποίας και κατασκεύασε δύο αγάλματα, εκ των οποίων το ένα ήταν το Παλλάδιο, καθώς επίσης και β) υπό τον ανεψιό του Κορύβα, που τον είχε ακολουθήσει από τη Σαμοθράκη, τα μυστήρια των Καβείρων. Εκ του Δαρδάνου όλοι οι απόγονοί του βασιλείς της περιοχής ονομάστηκαν Δαρδανίδες. Πρώτος κληρονόμος της βασιλείας του ήταν ο γιος του ο Εριχθόνιος.

Κατά τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος επίσης είχε ένα γιο που λεγόταν Ζάκυνθος από τη Βάτεια και αυτός απετέλεσε τον πρώτο οικιστή του νησιού, που αργότερα ονομάστηκε Ζάκυνθος. Το αρχαίο κάστρο της νήσου φέρει το όνομα Ψωφίς, ισχυρής πόλης της Αρκαδίας, με πρώτο οικιστή τον Ερύμανθο, που επίσης είναι πρόγονός του.

Ο Διονύσιος επίσης λέει ότι ο γιος του Δαρδάνου Ιδαίος έδωσε το όνομά του στα Ιδαία όρη, δηλαδή στο Όρος Ίδα, όπου ο Ιδαίος έκτισε ναό στη Μητέρα των Θεών (την Κυβέλη) και ίδρυσε μυστήρια και τελετές, που τηρούνταν ακόμη στη Φρυγία τα χρόνια του Διονύσου.

Κατ΄ άλλο επίσης μύθο ο Δάρδανος μετέβη στην Τροία από την Κρήτη και σε παραλλαγή αυτού ότι ο Τεύκρος μετέβη από την Κρήτη στη Τροία, όπου διαδέχθηκε εκείνος τον Δάρδανο στη βασιλεία της Τροίας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Γενεαλογία Οίκου του Δάρδανου Επεξεργασία

Ωκεανός
Τιτάνας
ΟΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΥ
Τηθύς
Άτλας
Τιτάνας
ΟΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΟΣ
ΠλειόνηΣκάμανδρος / Ξάνθος
ποτάμιος θεός
∞Ιδαία
Σιμόεις
ποτάμιος θεός
ΗλέκτραΔίας
θεός του Ολύμπου
OIΚΟΣ ΔΙΟΣ
Τεύκρος
βασ. Τευκρίας (Δαρδανίας/Τρωάδος)
Δάρδανος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
ΔΑΡΔΑΝΙΔΕΣ
Βάτεια
Ίλος του Δαρδάνου
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Εριχθόνιος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Αστυόχη
Τρώ[α]ς
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Καλλιρρόη
(θυγ. Σκαμάνδρου)
Ίλος του Τρώα
ιδρυτής του Ιλίου (Τροίας)
ΚΛΑΔΟΣ
ΓανυμήδηςΑσσάρακος
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
ΚΛΑΔΟΣ
Ιερομνήμη
Λαομέδων
βασ. της Τροίας
ΘεμίστηΚάπυς
βασ. της Δαρδανίας (Τρωάδος)
Πρίαμος
βασ. της Τροίας
Αγχίσης
Αφροδίτη
θεά της Ομορφιάς
Λατίνος
1.ΚρέουσαΑινείας2.Λαβίνια
(1) Ασκάνιος / Ίουλος(2) Σίλβιος Πόστουμος
KΛΑΔΟΣ

Παραπομπές Επεξεργασία