Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ίλος.

Στην ελληνική μυθολογία ο `Ιλος του Δαρδάνου ήταν εγγονός του Δία και ένα από τα τέσσερα παιδιά του Δαρδάνου και της Βατείας, κόρης του Τεύκρου. Αδέρφια του ήταν ο Εριχθόνιος και ο Ζάκυνθος. Ο Ίλος πέθανε χωρίς να αφήσει παιδιά (άτεκνος) και για τον λόγο αυτό ο εγγονός του Εριχθονίου πήρε το όνομά του: ήταν ο Ίλος του Τρώα, που ίδρυσε την Τροία.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969