Τεύκρος της Τρωάδος


Ο Τεύκρος ήταν ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Τροίας.

Τεύκρος της Τρωάδος
Οικογένεια
ΤέκναΒάτεια
Μυρίνα
Αρίσβη
ΓονείςΣκάμανδρος και Scamander και Ιδαία
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Τροίας

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο ο Τεύκρος καταγόταν από την Κρήτη και φεύγοντας από εκεί εγκαταστάθηκε στην Τροία όπου κι έγινε ο πρώτος βασιλιάς της. Από το όνομα του αποκαλούντο Τεύκροι οι κάτοικοι της χώρας του. Ήταν γιος του ποτάμιου θεού Σκάμανδρου και της νύμφης Ιδαίας. Κόρη του ήταν η Βατεία που την πάντρεψε με τον Δάρδανο όταν αυτός ήρθε στη Τρωάδα από τη Σαμοθράκη.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  • Δάρδανος δὲ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀδελφοῦ λυπούμενος, Σαμοθρᾴκην ἀπολιπὼν εἰς τὴν ἀντίπερα ἤπειρον ἦλθε. ταύτης δὲ ἐβασίλευε Τεῦκρος ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ νύμφης Ἰδαίας· ἀφ᾽ οὗ καὶ οἱ τὴν χώραν νεμόμενοι Τεῦκροι προσηγορεύοντο. ὑποδεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ λαβὼν μέρος τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκείνου θυγατέρα Βάτειαν, Δάρδανον ἔκτισε πόλιν· τελευτήσαντος δὲ Τεύκρου τὴν χώραν ἅπασαν Δαρδανίαν ἐκάλεσε. Απολλόδωρου Βιβλίο Γ 12,1