Με το όνομα Μελάνιππος είναι γνωστά τρία πρόσωπα της Ελληνικής μυθολογίας.

 1. Επώνυμος και ιδρυτής της αρχαίας πόλης της Αχαΐας Τρίτεια. Όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας, ο Μελάνιπος ήταν γιος του Άρη και της ιέρειας της Αθηνάς Τρίτειας, εγγονός του Τρίτωνα. Για να τιμήσει την μητέρα του έδωσε το όνομα της στην πόλη που ίδρυσε. [1]
 2. Γιος του Αστακού, σκοτώθηκε από τον Αμφιάραο πολεμώντας στην Θήβα εναντίον των Επτά επί Θήβας. Ο Αμφιάραος αφού τον σκότωσε του έκοψε το κεφάλι και το πήγε στον Τυδέα που του ρούφηξε τα μυαλά.[2]
 3. Γιος του Αγρίου.[3]
 4. Γιος του Ικετάωνα από την Περκώτη Τρωάδος.[4] Ήταν αδελφός του Θυμοίτη,[5] του Κριτόλαου[6] και πιθανώς του Αντήνωρα.[7] Ο Μελάνιππος πολέμησε υπό τον Έκτορα, επιθυμώντας να εκδικηθεί τον θάνατο του εξαδέλφου του Δόλοπα, αλλά σκοτώθηκε από τον Αντίλοχο κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου.[8]
 1. "οἱ δὲ ὡς Ἄρης συγγένοιτο Τριτείᾳ θυγατρὶ Τρίτωνος, ἱερᾶσθαι δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν παρθένον, Μελάνιππον δὲ παῖδα Ἄρεως καὶ Τριτείας οἰκίσαι τε ὡς ηὐξήθη τὴν πόλιν καὶ θέσθαι τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρός." Παυσανία Αχαϊκά
 2. Μελάνιππος δὲ ὁ λοιπὸς τῶν Ἀστακοῦ παίδων εἰς τὴν γαστέρα Τυδέα τιτρώσκει. ἡμιθνῆτος δὲ αὐτοῦ κειμένου παρὰ Διὸς αἰτησαμένη Ἀθηνᾶ φάρμακον ἤνεγκε, δι᾽ οὗ ποιεῖν ἔμελλεν ἀθάνατον αὐτόν. Ἀμφιάραος δὲ αἰσθόμενος τοῦτο, μισῶν Τυδέα ὅτι παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην εἰς Θήβας ἔπεισε τοὺς Ἀργείους στρατεύεσθαι, τὴν Μελανίππου κεφαλὴν ἀποτεμὼν ἔδωκεν αὐτῷ [ τιτρωσκόμενος δὲ Τυδεὺς ἔκτεινεν αὐτόν]. ὁ δὲ διελὼν τὸν ἐγκέφαλον ἐξερρόφησεν.Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ΄
 3. οἱ δὲ Ἀγρίου παῖδες, Θερσίτης Ὀγχηστὸς Πρόθοος Κελεύτωρ Λυκωπεὺς Μελάνιππος, Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α΄
 4. Strabo, 13.1.7
 5. Βιργίλιος, Αινειάδα 10.132
 6. Pausanias, 10.26.1 με αναφορά στον Στησίχορο, Η άλωσις της Τροίας
 7. Eustathius on Homer, p. 349; scholia on Iliad 3.201
 8. Homer, Iliad 15.546 & 575