Το ασβεστολιθικό πέτρωμα της περιοχής του Ζαγορίου, ευνοεί την δημιουργία σπηλαιοβαράθρων. Σε ολόκληρη την περιοχή του Ζαγορίου εντοπίζονται σπηλαιοβάραθρα. Και στην περιοχή του Βραδέτου υπάρχουν σπηλαιοβάραθρα στα οποία έχουν δοθεί κάποιες ονομασίες είτε μυθοπλαστικές είτε από πραγματικά γεγονότα. Η τρύπα στα Κορνήσια , είναι ένα σπηλαιοβάραθρο λίγο πιο δεξιά από το μονοπάτι για την Μπελόη και επειδή η τοποθεσία εκεί είναι γεμάτη από Κρανιές (λατινικά cornis) πήρε και την ονομασία Κορνίσια