Τα τύμπανα είναι κρουστά όργανα της κατηγορίας των μεμβρανόφωνων. Τα τύμπανα της συμφωνικής ορχήστρας είναι ημισφαιρικοί λέβητες καλυμμένοι στο στόμιό τους με μεμβράνη από τεχνητό ή φυσικό δέρμα, το οποίο τεντώνει ή χαλαρώνει με ένα μηχανισμό που βρίσκεται στο χείλος του τύμπανου. Με αυτό τον τρόπο ρυθμίζεται το τονικό ύψος του ήχου που παράγει η μεμβράνη.

Τυμπάνια
Τυμπάνια
Συνηθισμένη διάταξη τεσσάρων τυμπανίων με πηδάλιο
Ταξινόμηση Μεμβρανόφωνα
Σχετικά Όργανα Μεμβρανόφωνα κρουστά: Ταμπούρο, Μπάσο Τύμπανο, Τομ τομ, Τύμπανα
Ιδιόφωνα κρουστά: Ξυλόφωνο, Μεταλλόφωνο, Μαρίμπα, Βιμπράφωνο, Κύμβαλα

Τα τυμπάνια ανήκουν στην συμφωνική ορχήστρα και έχουν συγκεκριμένο τονικό ύψος.