Η Υγρομετρία είναι κλάδος της Φυσικής με κύριο αντικείμενο την εφαρμογή μεθόδων αφενός του προσδιορισμού της υγρασίας γενικά, καθώς και την περιεκτικότητα σε υδρατμούς του αέρα ειδικότερα.

Στην υγρομετρία χρησιμοποιούνται διάφορα είδη οργάνων που ονομάζονται υγρόμετρα.